Tekstikehys:

 

Psykoterapiapalvelut

Eero Lehto

 

Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti (Valvira, KELA). Lisäksi minulla on hypnoterapeutin pätevyys.

Olen työskennellyt yli 25 vuoden ajan psykiatrisessa terveydenhuollossa ja minulla on laaja kokemus erilaisten psyykkisten ongelmien arvioimisesta ja hoidosta, erityisesti elämäntilannekriisien, masennuksen ja erilaisten ahdistuneisuusoireiden hoidosta.

Psykoterapeuttinen viitekehykseni on kognitiivinen, joka on yksi eniten tutkituista terapiamuodoista. Kognitiivinen terapia on parin viimeisen vuosikymmenen aikana laajentanut näkökulmaansa ja tänä päivänä se pitää sisällään laajan kirjon erilaisia sekä ihmisen ajatteluun että tunne-elämään kytkeytyviä työskentelyn välineitä. Työssäni pyrin toteuttamaan sellaista integratiivista otetta, jossa ihmisen mielen emotionaalinen ja kognitiivinen puoli tulevat huomioiduiksi  ongelmien ratkaisuissa sekä uusien mahdollisuuksien löytämisessä

 

Palvelut:

· lyhyt-ja pitkäkestoiset psykoterapiat (nuoret ja aikuiset)

· hypnoterapia

· työnohjaus

Olen KELAN kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä.

 

 

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Rauhankatu 3.C.11,  13100 Hämeenlinna

Puh  050 362 4886

email  etlehto85@gmail.com

 

 

 

 

Kelan logo

Jouko Pajula 17.8.2014